Previous Page  6 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 88 Next Page
Page Background

4

HVORDAN KJØPE PÅ AUKSJON

1

Ingenting er så spennende som en fullsatt auksjonssal.

Hos Blomqvist er du velkommen til å delta på våre

auksjonskvelder i historiske omgivelser i Tordenskiolds

gate 5. Hvis du ønsker å by, trenger du en bud-

spade med ditt budnummer. Denne får du ved å

registrere deg i resepsjonen. Når auksjonen starter

blir bildene båret frem ett og ett i den rekkefølgen

de er presentert i katalogen. Auksjonarius gir en kort pre-

sentasjon av bildet og opplyser om hvilken sum budgivnin-

gen kan starte på. Hun vil enten be om et bud på startprisen,

som normalt vil ligge noe under laveste vurdering, eller

opplyse om at det allerede foreligger bud (forhåndsbud).

Hvis du ønsker å by, holder du opp budspaden godt synlig

for auksjonarius. Budintervallene avgjøres av auksjonarius, og

skal normalt ikke øke med mer enn 10 %. Dette blir oppgitt

tydelig underveis. Du vil normalt ha øyekontakt med auks-

jonarius under budgivningen, og alt foregår i et tempo slik at

alle får mulighet til å by. Budrunden er over

når auksjonarius slår klubben i bordet. Før

dette skjer, vil hun gi tre varsler som indikerer

siste mulighet til å by: «første, andre og tredje

gang». Auksjonarius gjentar spadenummer på kjøperen etter

at klubben har falt, slik at ingen misforståelser oppstår. Hvis

du ikke har mulighet til selv å komme på auksjonskvelden,

finnes det andre måter å by på.

2

Du kan avgi et skriftlig forhåndsbud. Blomqvist byr

på dine vegne, om nødvendig opp til angitt

høyeste beløp. Hvis ingen byr imot, vil du få

kjøpe objektet til utropsprisen/minsteprisen.

Forhåndsbud kan avgis pr. post, e-post, eller

direkte i nettkatalogen på

www.blomqvist.no.

Under visningen er budskjemaer tilgjengelige i

resepsjonen, eller du kan benytte skjemaet bak i

katalogen.

3

Du kan delta per telefon. Dette må avtales med oss på

forhånd, senest to timer før auksjonsstart. En av Blomqvists

medarbeidere vil ringe deg opp før det aktuelle kata-

lognummeret ropes ut. Du vil få opplyst utropspris og

utvikling underveis, og personen du snakker med vil avgi

bud på dine vegne.

Når du får tilslaget, har du mulighet til å ta med

deg kunstverket hjem på auksjonskvelden. Du

må betale i resepsjonen før du går. Vi hjelper

deg med å pakke det inn. Ønsker du å betale og hente se-

nere, kan du få med deg faktura hjem, eller vi sender den på

e-post eller i posten. Husk at det alltid kommer 25 % i tillegg til

tilslagssummen, hvorav 5 % er lovpålagt kunstavgift.

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

Det er enkelt å kjøpe kunst på Blomqvists auksjoner, og du kan selv velge den fremgangsmåten som passer deg best:

1.

Budgivning i salen

2

. Budgivning via forhåndsbud

3.

Budgivning via telefon